Huisregels

Voor iedereen die Cinema De Vlugt bezoekt gelden dezelfde regels. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Cameratoezicht

Om uw en onze eigendommen te beschermen is er cameratoezicht in Cinema De Vlugt.

Toegang

Het is alleen toegestaan de zalen te betreden met een geldig toegangsbewijs.

Roken

Het is niet toegestaan om in Cinema De Vlugt te roken. Roken is toegestaan voor de ingang van het café.

Opnamen

Het is verboden tijdens de filmvoorstelling foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken.

Betreden van de zalen

Na aanvang van de hoofdfilm mag de zaal alleen betreden worden in overleg met het personeel.

Kleding

Cinema De Vlugt stelt eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan de eisen, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.

Camera’s

Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Beschonken toestand

Cinema De Vlugt zal eenieder in een beschonken toestand, of onder de invloed van andere verdovende middelen, de toegang of aanwezigheid weigeren.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus permanente ontzegging van de toegang.

Consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen als u geen film komt kijken. U mag de consumptie alleen binnen Cinema De Vlugt consumeren. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Inzage in (hand)bagage

De bezoeker dient op verzoek van medewerkers van Cinema De Vlugt inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)bagage. In het geval dat de bezoeker niet meewerkt, kan de toegang tot Cinema De Vlugt worden geweigerd.

Kinderen t/m 15 jaar oud onder begeleiding van een volwassene

Kinderen t/m 15 jaar oud dienen te allen tijde onder begeleiding van een volwassene een filmvertoning bij te wonen.

Alcoholische consumpties

Per 1 januari 2014 wordt alcohol alleen geschonken aan gasten van 18 jaar of ouder. Bij twijfel zal Cinema De Vlugt om een identiteitsbewijs vragen.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor de bezoekers van Cinema De Vlugt en voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

Kinderen t/m 15 jaar onder begeleiding

Kinderen t/m 15 jaar dienen te allen tijde onder begeleiding van een volwassene een filmvertoning bij te wonen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in Cinema De Vlugt.

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van Cinema De Vlugt niet mee naar buiten nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt is verantwoordelijk voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers

Cinema De Vlugt is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in Cinema De Vlugt een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerker van Cinema De Vlugt in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze bij een medewerker van Cinema De Vlugt of via: info@oxville.nl